7aryy8783mnaa6o7vivvm6na5kbced

הצהרת נגישות

הצהרת הנגישות עודכנה בתאריך 12.09.2023
קליפסו בריכות יוקרה בע”מ (הקמת בריכות שחיה) פועלת ומקדמת את נושא הנגישות . אנו רואים באוכלוסייה עם מוגבלות אוכלוסייה שוות זכויות הזכאית להנות מנגישות מלאה. אנו פועלים רבות על מנת להנגיש את הארגון ואת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלות על מנת לקדם שוויון
זכויות ושקיפות כלפי אנשים עם מוגבלות. התאמות אלה נעשות בכפוף ובהתאם להוראות חוק שיויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות לשפר את איכות החיים.

מהות אתר אינטרנט נגיש
אתר אינטרנט נגיש, הינו אתר המאפשר לאדם עם מוגבלות, לגלוש באותה רמת יעילות והנאה כגולשים אחרים, תוך שימוש ביכולות המערכת עליה הוא פועל ובאמצעות טכנולוגיות מסייעות לנגישות.

ביצוע התאמות הנגישות באתר האינטרנט
התאמות הנגישות באתר בוצעו בהתאם לסימן ג’: שירותי האינטרנט בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות לשירות( התשע”ג ,2013 לתקן הישראלי ת”י 5568 המבוסס על -W3C’s Web Content Accessibility Guidelines ב לרמה הונגש האתר ,WCAG 2.0 הנחיות AA Level 2.0, ובכפוף לשינויים והתאמות שבוצעו במסמך התקן הישראלי.

האתר תומך בשימוש בטכנולוגיות מסייעות כגון תוכנות הקראת מסך, בגלישה בעזרת מקלדת על ידי שימוש במקשי ה -Tab וה-Tab+Shift למעבר בין קישורים, מקשי החיצים, מקש ה-Enter לבחירה, מקש ה-Esc ליציאה מתפריטים וחלונות, לחיצה על H או על מספר למעבר בין כותרות. ישימות מיטבית לנגישות באתר האינטרנט

 • באתר אינטרנט זה, ניתן לגלוש בצורה מיטבית ונגישה באמצעות הדפדפנים הנפוצים ומומלץ להשתמש בדפדפנים הבאים לשם קבלת חווית גלישה מיטבית עם תוכנת קורא מסך  (Reader Screen (אנו ממליצים לשימוש בתוכנת NVDA העדכנית ביותר .


הסדרי נגישות בארגון

 • האתר מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון נייד חכם
 • הצבעים באתר הותאמו על פי דרישות הניגודיות
 • ניווט באתר בעזרת מקלדת בלבד: באמצעות מקש ,TAB חיצים ו Enter-לבחירה בפריט
 • אמצעי הניווט וההתמצאות באתר פשוטים ונוחים לשימוש
 • תכני האתר כתובים בשפה פשוטה וברורה ומאורגנים היטב באמצעות כותרות ורשימות
 • התאמת האתר לסביבות עבודה ברזולוציות שונות
 • האתר מאפשר שינוי גודל הגופן בתפריט נגישות
 • לשם קבלת חווית גלישה מיטבית עם תוכנת קורא מסך ,(Reader Screen (אנו ממליצים
  לשימוש בתוכנת NVDA העדכנית ביותר .


אפשרויות רכיב נגישות

 • שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה ו/או בהיר.
 • התאמת האתר לעיוורי צבעים.
 • הגדלת הפונט למספר גדלים שונים
 • הדגשת קישורים
 • הדגשת כותרות
 • ניגודיות טקסט בשלוש רמות: עדינה, רגילה וגבוהה
 • תצוגה של האתר בגווני אפור לעיוורי צבעים
 • הצגת גופן קריא
 • אפשרות לחסימת אנימציות
 • הצהרת נגישות

להפעלת רכיב הנגישות ניתן ללחוץ על כפתור רכיב הנגישות בחלקו הימני העליון של המסך .
כדי לבטל אפשרויות שנבחרו באמצעות רכיב הנגישות, יש ללחוץ על כפתור ”בטל נגישות“ המופיע בתפריט רכיב הנגישות .

דרכי פניה לבקשות, תקלות נגישות והצעות לשיפור:
הצעות, שאלות או בעיות לשיפור בנושא הנגישות יש להפנות לרכז הנגישות בחברה.
אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר כחלק ממחויבותנו לאפשר שימוש בו עבור כלל האוכלוסייה כולל אנשים עם מוגבלויות.

במידה ומצאתם באתר האינטרנט בעיה בנושא הנגישות או שהנכם זקוקים עזרה, אתם מוזמנים
לפנות אלינו דרך רכז הנגישות של הארגון:

נועם שפר – רכז נגישות -מייל il.co.calypsopools@office
טלפון : 053-2220424